Conductive Keratoplasty

Deze techniek - onder druppelverdoving -  is minimaal invasief en richt zich tot patienten met lichte verreziendheid  en/of met beginnende leesproblemen. (leeftijd 40-55 jaar). Het doel is  op het niet dominante oog een lichte bijziendheid te induceren. Bij licht verreziende patienten  kan zowel het verzien als onrechtstreeks ook het leesvermogen worden gecorrigeerd.

Deze techniek “ zonder laser” maakt gebruik van de energie van radiogolven waardoor het stromale weefsel van de cornea-periferie gaat  krimpen. Hierdoor  treedt een centrale bolling van de cornea op. Afhankelijk van het aantal geplaatste punten kan meer + brilsterkte worden gecorrigeerd.

Gezien het accomodatieverlies van de intra-oculaire ooglens verder evolueert, biedt deze techniek maar een tijdelijke oplossing.

Voor meer info: www.refractec.com